Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

rádi bychom vás informovali o zprovoznění našeho nového webu, který jsme připravili z důvodu mimořádné výuky zahájené od 11. 3. 2020. Škola ve spolupráci s Městem Vejprty tento web zřídila z důvodu zjednodušení přístupu k informacím rodičům a žákům. Pod záložkami jednotlivých tříd a předmětů najdete stejné informace, které posílají e- mailem učitelé dětem. Jsou chronologicky seřazené a mají sloužit jako další komunikační kanál pro možný přístup jednotlivých členů rodiny k zadávaným úkolům. Tímto způsobem bude zabezpečena možnost přístupu k úkolům bez ohledu na e-mail rodičů a zároveň přehled pro rodiče, jejichž děti dostávají informace přímo do svých e- mailů. Vypracované úkoly budou děti posílat i nadále podle pokynu učitelů na e-mail, WhatsApp apod..
Spolu se zadávanými úkoly Vás budeme informovat o všeobecných aktualitách z momentálně velmi specifického života školy a vzdělávacích oblastech města.


Základní škola a Mateřská škola Vejprty

Moskevská 723/2

 431 91 Vejprty

e-mail: zsvejprtydoma@seznam.cz

Název projektu
PODPORA Vejprty - rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ
Reg. č. projektu
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004619


Nový web byl iniciován na základě probíhajícího projektu Podpora Vejprty - rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ Vejprty, ve spolupráci s pracovníky školního poradenského pracoviště a koordinátorem inkluze Města Vejprty 

Podpora dětí, žáků a rodičů prostřednictvím školního poradenského pracoviště musí být na základě nově vzniklé situaci transformována především do podoby vzdálené podpory.

Školní poradenské pracoviště bude i nadále sloužit ke koordinaci individuálně plánovaných podpůrných opatření.

Potřebujete pomoci při zvládnutí učiva za vzniklé situace? Chcete se poradit o konkrétním úkolu? Máte jakékoli dotazy, připomínky a přání? V takovém případě nebo i z jakýchkoliv jiných důvodů se můžete obrátit na pracovníky ŠPP na níže uvedených kontaktech jednotlivých pracovníků. Nebojte se zavolat kdykoli, vyvstane-li pro Vás potřeba s námi konzultovat veškeré záležitosti. Všechno společně zvládneme, jen musíme o Vašem aktuálním problému vědět.

I v této situaci Vám budou nadále k dispozici jednotliví pracovníci ŠPP:

Kontaktní osoba MŠ - Jitka Ortová

Kontakt:+420 778 055 593 e-mail:ortova.jitka@seznam.cz

Koordinátor pro 1. stupeň - Mgr. Dita Klucová

Kontakt: +420 608 384 284, e-mail:ditaklucova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro 1. stupeň - Blanka Lazarová

Kontakt: +420 605 800 843, e-mail:lazarova.blaza@seznam.cz

Koordinátor pro 2. stupeň - Mgr. Milada Jindrová

Kontakt: +420 723 278 908, e-mail:miladajindrova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro 2. stupeň - Anna Stadlerová

Kontakt: +420 725 913 800, e-mail:stadler.anna@seznam.cz

Garant - Mgr. Tomáš Kluc

Kontakt: +420 774 483 84, e-mail:tomaskluc@seznam.cz

Kontaktní osoby Blanka Lazarová (1.stupeň ZŠ) a Anna Stadlerová (2. stupeň ZŠ) budou zabezpečovat pravidelný každodenní kontakt s rodinami.

Koordinátoři inkluze Dita Klucová a Milada Jindrová budou zabezpečovat pravidelnou odbornou vzdělávací podporu jednotlivých rodin a žáků.

Odborný garant Tomáš Kluc bude zabezpečovat celkovou koordinaci probíhajícího domácího vzdělávání a metodickou podporu pracovníkům ŠPP a pedagogickým pracovníkům učitelům, asistentům).

Kontaktní osoba MŠ Jitka Ortová bude zabezpečovat pravidelný každodenní kontakt s rodiči dětí předškolního oddělení MŠ a připravovat výukové materiály zaměřené na přechod mezi MŠ a ZŠ ve spolupráci s pedagogy MŠ.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská škola Vejprty

e-mail: zsvejprtydoma@seznam.cz
Slovo zřizovatele

Milé děti i rodiče,

určitě není třeba mnoho slov k současné situaci. Pro všechny je náročná. Ale naříkáním ještě nikdy nikdo nic nespravil. A tak se pojďme viru postavit společně a s optimismem. Vždyť se říká, že i dobrá nálada zvyšuje imunitu.

Škola pro vás připravila skvělý systém učení se na dálku.

Zkusme si tedy spolu hrát na to, že se nic neděje. Udělejte si pravidelný režim a učte se tak, jak byste to dělali ve škole. Nezapomínejte na přestávky. Najděte si čas na odpočinek - hrajte si, zacvičte si sami nebo podle nějakého videa, čtěte si knížky, poslouchejte hudbu, povídejte si s rodiči. A máte-li možnost být na své zahradě nebo někde venku, kde je prostor bez lidí, vyběhněte ven a hýbejte se.

A kdyby vás opravdu přepadla nějaká hodně špatná nálada, nebo jste měli pocit, že situaci nezvládáte, nebojte se poradit. Jedním z míst, kam se lze obrátit je

Linka bezpečí pro děti: 116 111 zdarma

nebo www.rodicovskalinka.cz

Linka pro rodinu a školu: 116 000 - funguje nonstop a zdarma.

Za město Vejprty a projekt PODPORA

Jarka Výborná